Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1626.
KRS 0000522460, REGON 147440802, NIP 5252596006
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-16 r.
[BMSiG-1224/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polonia Warszawa SA sprawozdanie finansowe

Warszawa, dnia 9 stycznia 2020 r. Polonia Warszawa Spółka Akcyjna (informacja ukryta) lok. 10200-206 WarszawaKRS nr: 0000522460 OGŁOSZENIEo zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPolonii Warszawa Spółki Akcyjnej w Warszawie Zarząd Polonia Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 339 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh zwołuje...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!