II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Pozycja 1633.
EWP 366
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-1186/2020]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP zm 112/19 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z urzędu o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!